Archives for 3 marca, 2021

Paź
13
Paź
13

Innowacja w klasie IIIa „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki”

Innowacja opiera się zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Paź
13

Kółko biologiczne – nauka przez doświadczenia

Zajęcia badawczo- laboratoryjne w Pleszewskiej Dwójce odbywają się cyklicznie i ukierunkowane są na rozwój zainteresowań przyrodniczych. Program zajęć ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zawierają poszerzone treści zgodne z podstawą programową nauczania biologii, chemii w szkole podstawowej. Dziś uczniowie klas VII wykrywali tłuszcze w produktach żywnościowy.
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
POLITYKA PRYWATNOŚCI