Author: Ewa Mądrecka - Gembalska

Paź
30
Paź
30
Paź
29

Kampania “Bądź z innej bajki”

Kampania "Bądź z innej bajki" ma na celu uświadomienie rodzicom i opiekunom zagrożeń pojawiających się w wirtualnym świecie. W ramach kampanii powstały materiały, które są świetnym wstępem do rozmowy z dzieckiem o cyberzagrożeniach. Mają one formę animacji opartych na znanych bajkach. Polecamy !! https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Paź
29

Akcja “Zapal znicz pamięci”

Nasza uczennica Patrycja Biadała z klasy VIa wzięła udział w akcji „Zapal znicz pamięci” realizowanej po raz dwunasty przez IPN oraz Radio Poznań i lokalne rozgłośnie Polskiego Radia. W piękną, jesienną niedzielę 25 października wybrała się do Lasku Malińskiego aby oddać cześć 7 pomodrowanym tam Polakom. Egzekucja ta odbyła się 6 listopada 1939 roku o [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Paź
23

Ogranizacja pracy szkoły od 26 października

Zasady organizacji pracy szkoły od dnia 26 października 1. Klasy I- III i przedszkola – dotychczasowy tryb stacjonarny według zmian ustalonych na dzień 1.09.2020 r. 2. Świetlica szkolna bez zmian 3. Stołówka szkolna – herbata i obiad dla zapisanych uczniów klas I-III 4. Dowozy uczniów klas I-III – rano bez zmian ; odwóz o godzinie [...]
SZCZEGÓŁY
Paź
13
Paź
13

Innowacja w klasie IIIa „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki”

Innowacja opiera się zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Paź
13

Kółko biologiczne – nauka przez doświadczenia

Zajęcia badawczo- laboratoryjne w Pleszewskiej Dwójce odbywają się cyklicznie i ukierunkowane są na rozwój zainteresowań przyrodniczych. Program zajęć ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zawierają poszerzone treści zgodne z podstawą programową nauczania biologii, chemii w szkole podstawowej. Dziś uczniowie klas VII wykrywali tłuszcze w produktach żywnościowy.
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
POLITYKA PRYWATNOŚCI