„Bezpiecznie Tu i Tam” z rodzicami

„Bezpiecznie Tu i Tam” z rodzicami

W dniach 20, 21, 22 września w naszej szkole przeprowadzone zostały spotkania z rodzicami uczniów klas I – VI. W części pierwszej, która odbyła się w auli, rodzice mieli możliwość zapoznania się z założeniami i głównymi celami konkursu edukacyjnego „Bezpiecznie Tu i Tam”. Obejrzeli film instruktażowy  i zostali zachęceni do ukończenia kursu internetowego, by w ten sposób zdobyć punkty i pomóc szkole wygrać sprzęt multimedialny. Każdy rodzic, który podejmie się tego zadania, otrzyma stosowny certyfikat. Druga część spotkania miała miejsce w klasach, gdzie wychowawcy rozdali broszury z informacjami o konkursie i udzielili dodatkowych wyjaśnień. Liczymy na współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia, które jest  dużym wyzwaniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Tekst: Grażyna Szymaniak, zdjęcia: Agnieszka Korach