Wiadomości klas 1-3

Mar
08

Zaproszenie dla Rodziców uczniów klas IV

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas IV na spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Beatą Walkowiak pt. "Cyberprzemoc" Spotkanie odbędzie się 17 marca br. o godzinie 17.00 w aplikacji Teams. Poniżej zamieszczam link do spotkania Pozdrawiam pedagog szkolny R. Adamek https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae82daccdf11443fdbec78ed98e9c45b2%40thread.tacv2/1615141065436?context=%7b%22Tid%22%3a%2285e79ee7-ef8e-4dca-8fca-bcfe976b8295%22%2c%22Oid%22%3a%2298297090-16a5-4852-9183-9a01377f3bd5%22%7d
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
07

Przyjaciele Zippiego

Uczniowie Ia rozpoczęli cykliczne spotkania w ramach wdrażanego w klasie programu „Przyjaciele Zippiego”. Jest to rekomendowany, międzynarodowy program  promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci. Główny cel programu to pomaganie dzieciom uczyć się jak radzić sobie z problemami i sytuacjami w życiu codziennym. Koncentruje się na tym jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować [...]
Dodał: Małgorzata Kulza - Kupajska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
05
Mar
02

Wirtualne Drzwi Otwarte- zapraszamy do Pleszewskiej Dwójeczki!!

Trwa rekrutacja do szkół podstawowych. W związku z tym zapraszamy wszystkich na nasze Wirtualne Drzwi Otwarte. Drzwi Otwarte to nasza Dwójeczkowa tradycja, ale w tym roku niestety nie możemy się spotkać z naszymi przyszłymi Pierwszakami i ich Rodzicami osobiście. Dlatego też sama Królowa Jadwiga postanowiła oprowadzić ich po swojej szkole. Zapraszamy do wirtualnego spaceru po [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
02

Stwórz niesamowitą historię

Pani Ilona Szablewska, nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły, zaprasza uczniów klas I-V Pleszewskiej Dwójeczki do stworzenia wspólnej wirtualnej książki. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, wylosowania elementów swojej historii (niezbędne jest otwarcie losowania w nowej karcie) uruchomienia swojej wyobraźni i do wspólnej zabawy.
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
02

Sukcesy naszych uczniów w konkursie “Smart Pleszew”

Uczniowie Pleszewskiej Dwójki brali udział w eko konkursie organizowanym w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców”, Projekt „Smart Pleszew”. Ich zadaniem było przygotowanie pracy plastycznej na temat ekologiczny w jednym z trzech modułów: ziemia, powietrze, woda. Miło nam poinformować, że wysiłki naszych dzieci opłaciły się i został nagrodzone wspaniałymi nagrodami. Za [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
01

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie 1-14 marca 2021 r. zajęcia dla uczniów klas I-III odbywają się w trybie stacjonarnym, natomiast klasy IV- VIII kontynuują naukę w trybie [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
Mar
01

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byli to żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal pozostawali w podziemiu i stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu naszego kraju ZSRR. Za swój opór często płacili oni najwyższą cenę. Liczbę członków i organizacji szacuje się na 120- 180 tysięcy. Do grona Wyklętych należały również osoby [...]
Dodał: Ewa Mądrecka - Gembalska | Wiadomości klas 1-3 . Wiadomości klas 4-8 . Wiadomości ogólnoszkolne
SZCZEGÓŁY
POLITYKA PRYWATNOŚCI