Innowacja pedagogiczna „Ciekawe dlaczego…? Eksperyment i doświadczenie
w edukacji wczesnoszkolnej” jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych uczniów, ich zainteresowania oraz wrodzoną ciekawość poznawczą.

Zajęcia pełne eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych kierowane są do uczniów klasy Ib. Program innowacji jest zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej i spójny z realizowanym programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Stanowi uzupełnienie
o atrakcyjne formy zajęć – głównie elementy metody laboratoryjnej. Uczestnicy zajęć będą pracować metodą problemową, praktycznego działania oraz słowną
i poglądową.

Głównym założeniem innowacji jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez budowanie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz zaciekawienie ich światem przyrody.

W trakcie spotkań dzieci poznają prawa panujące w przyrodzie oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Uczniowie będą pracować
w zespołach, wykonywać doświadczenia, eksperymenty, prowadzić proste obserwacje przyrodnicze i samodzielnie wyciągać wnioski. Program ma wychować młodego człowieka, otwartego na świat, nie bojącego się eksperymentowania
i doświadczania.

Głównym hasłem przyświecającym zajęciom realizowanym w ramach innowacji będą słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi,
a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zajęcia będą opierały się dzieci na aktywności własnej dzieci oraz rozwijaniu ciekawości poznawczej.