Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania z dowozów w okresie pandemii

 1. Dowóz i opieka nad uczniami korzystającymi z dowozu do przedszkola oraz szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

  1. Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

   • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

  1. Podczas przejazdu w autobusie uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

  2. Podczas dowozu w każdym autobusie jest opiekun.

 1. Uczniowie, którzy dotrą do szkoły mają obowiązek przestrzegania odpowiednich wejść do szkoły oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Uwaga!!! Uczniowie klas I-III po przyjeździe, tradycyjnie zostają przeprowadzeni przez opiekuna do świetlicy szkolnej aż do rozpoczęcia zajęć.

 1. Uczniowie korzystający z dowozów do szkoły są zobowiązani do przestrzegania regulaminu dowozów uczniów, który znajduje się na stronie naszej szkoły.