Dyrektor

mgr Romana Kaczmarek

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Bijacik-Knappe

Wicedyrektor

mgr Honorata Kocerka

Kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Nadobna