Góra Grosza

Góra Grosza

Na przełomie lutego i marca ściśle współpracujące samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum zakończyły, na terenie szkoły, tegoroczną 17. edycję akcji Góra Grosza.

Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz korzystających z innych form opieki.

Jednak najważniejszym efektem akcji, jest uzmysłowienie wszystkim darczyńcom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły, jak zwykle nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań. Kto tylko mógł, przekazywał na ten szczytny cel swoje „drobniaki”, w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele.

W sumie udało się zebrać 477,12 zł, natomiast paczka przesyłana do Towarzystwa Nasz Dom – organizatora akcji, ważyła ponad 13 kg.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Liczymy na Wasze wsparcie w kolejnych latach.

 

Przedstawiciele Rad Samorządów wraz z opiekunami.

Na zdjęciach możecie zaobserwować zliczanie przekazanych przez Was pieniędzy oraz osoby najbardziej zaangażowane w powyżej opisaną akcję.

 

Tekst i zdjęcia: sekcja redakcyjna SU gimnazjum