Grzegorz Baran – wspomnienie

Grzegorz Baran – wspomnienie

Sobotnie popołudnie 28 stycznia 2023 roku zapamiętamy na długo. W tym dniu zmarł nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i informatyki oraz wychowawca kl. IVc Grzegorz Baran.

Grzegorz Baran urodził się 21 lipca 1972 roku w Błaszkach. Mąż Agnieszki – nauczycielki matematyki i informatyki, tata dwóch nastoletnich córek: Małgosi i Zosi.

W 1994 roku ukończył studia wyższe zawodowe w zakresie nauczania początkowego w Kolegium Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, dwa lata później uzyskał tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej na UAM w Poznaniu.

W 1998 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej a rok później kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz wiedzy o społeczeństwie. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki.

W ubiegłym roku ukończył studia podyplomowe z logopedii.

Od 1998 roku egzaminator z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum, a po jego likwidacji języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Pracę w Zespole Szkół Publicznych nr 2 rozpoczął z dniem 1 września 1996 roku jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Przez lata uczył wychowanków również wychowania do życia w rodzinie, a w ostatnich latach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki. W latach 2004-2013 był wicedyrektorem Pleszewskiej Dwójki.

Za swoją pracę wielokrotnie otrzymywał nagrody dyrektora oraz burmistrza.

Grzegorz był wielkim przyjacielem młodzieży, umiał ich słuchać i stał za nimi murem. Niezwykle wyrozumiały, mający doskonały kontakt z młodzieżą oraz ich rodzicami.

Jako kolega uprzejmy, spokojny i życzliwy, gotowy służyć radą i pomocą. Świetny partner do rozmów i działań. Rozmowy z Nim wielokrotnie skłaniały do refleksji. Już na zawsze pozostanie obecny w naszej pamięci.