Wyznaczone zostają następujące przerwy obiadowe, w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach:

KL. I – II godz 11:00

KL. III i IV godz 11:30

KL. V-VI oraz VII E godz. 12:25

KL. VIII i pozostałe VII godz. 13:25

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJE OD 31 MAJA 2021r.

Z WYJĄTKIEM 1 CZERWCA -DZIEŃ DZIECKA