Ze względu na oddelegowanie nauczycieli bibliotekarzy również do pracy w świetlicy szkolnej uległy zmianie godziny otwarcia biblioteki. Informujemy, że nadal można zamawiać książki przez edziennik oraz oddawać książki w głównym wejściu szkoły
w kartonie ZWROTY.

GODZINY/PRZERWY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:45 – 8:55/ po 1l.

IVA

VIC

9:40 -9:50 /po 2l.

IVB

VID

10:35-10:45/po 3l.

IVC

VA

Klasy 1-3

VIIA

VIIIE

11:30-11:40/po 4l.

VB

VIIB

VIIIA

12:25-12:40/ po 5l.

VIA

VIIC

VIIIB

13:25-13:40/po 6l.

IVD

VIB

VIID

VIIIC

Harmonogram może ulec zmianie.