I my możemy zostać autorami komiksu!

I my możemy zostać autorami komiksu!

Tak mogą powiedzieć klasy IIIa, którzy uczestniczą w zajęciach dodatkowych ph. Popisz się talentem! Trzecioklasiści zapoznali się z formą komiksu, historią jego powstania, cechami i intertekstualnym charakterem. Następnie podzieli się na czteroosobowe zespoły. Podzielili się zadaniami wewnątrz swojej grupy i jednocześnie weszli w poszczególne role. W każdym zespole znajdował się redaktor, scenarzysta, rysownik i kolorysta. Uczniowie tworząc komiks w zespole projektowym, rozwijali kreatywność, talenty plastyczne, literackie oraz umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy zajęć konstruowali postaci fikcyjne i osadzali je w fabule komiksu. Tworzyli planszę komiksową i kreowali historię na temat losów bohaterów.

Dzieci stworzyły komiks w stylu amerykańskim, pracując zespołowo. Komiks może powstać też w stylu europejskim. Podczas następnych zajęć każdy uczeń wcieli się jednocześnie w rolę scenarzysty, rysownika i kolorysty.

Prace indywidualne będą wykonywanie w nieco innej formie. Uczniowie poznają szerokie możliwości, jakie daje  program Canva i za jego pomocą stworzą autorskie komiksy.

 

tekst i zdjęcia: Ewa Borkowska