Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie

SZKOLNY KODEKS TIK

 

 1. Wykorzystujemy technologię informacyjno-komunikacyjną na zajęciach do celów edukacyjnych.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci. Nie podajemy nikomu swoich loginów, haseł, poufnych informacji itp. Pamiętamy, że są one tajne.
 3. Nie podajemy w Internecie swoich danych osobowych. Nie mamy pewności, kto jest po drugiej stronie.
 4. Korzystamy tylko z zaufanych stron zaaprobowanych przez nauczycieli, rodziców i opiekunów.
 5. Nie stosujemy cyberprzemocy.
 6. Pamiętajmy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 7. W przypadku cyberprzemocy zawsze powiadamiamy o tym zaufaną dorosłą osobę.
 8. W szkole korzystamy z telefonów komórkowych, tabletów i innych nośników danych tylko za zgodą nauczyciela.
 9. Korzystamy z oprogramowania antywirusowego.
 10. Przestrzegamy praw autorskich. Jeśli wykorzystujemy informacje z Internetu, zawsze podajemy bibliografię.
 11. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się doświadczeniami w dziedzinie TIK, wzajemnie się uczą oraz wykorzystują wiedzę i umiejętności w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 12. Szanujemy szkolne narzędzia TIK i używamy ich zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie awarie sprzętu elektronicznego natychmiast zgłaszamy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 13. Rozpowszechniamy TIK wśród nauczycieli, rodziców i osób starszych.
 14. Zachowujemy umiar w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się.
 15. Przestrzegamy Szkolny Kodeks TIK.