Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów;

-kl. I-III (wejście „drewniane” od Placu Kościuszki) – zajęcia w budynku I,

UWAGA!! Podczas nauczania stacjonarnego klas I-III druga zmiana wchodzi do budynku szkoły głównym wejściem od strony dziedzińca. Uczniowie klas I-III zostawiają kurtki w szatni przeznaczonej dla danej klasy.

– kl. IV (wejście główne od placu Kościuszki) zajęcia w budynku III-I piętro,

-kl. V- VI (wejście od Ogrodowej) zajęcia w budynku III- II piętro,

-kl. VII –wejście od strony ulicy Ogrodowej do budynku „gimnazjum” (wyjście awaryjne)

-kl. VIII –wejście od strony parku.

– świetlica- wejście boczne świetlicy.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w przypisanych klasie sali lekcyjnej, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII oraz w klasach VII -VIII lekcji chemii,

Przerwy śródlekcyjne w odrębnych częściach terenu należącego do szkoły:

– w klasach I-III odbywają się pojedynczo dla każdej klasy- dziedziniec szkoły
( wg. harmonogramu),

– dla uczniów kl. IV – przed wejściem głównym- dziedziniec – Plac Kościuszki,

– dla uczniów kl. V- VI boisko sportowe,

– dla uczniów kl. VII- dziedziniec przed budynkiem „gimnazjum”,

– dla uczniów kl. VIII- boisko od parku,

  • w przypadku pogody deszczowej uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela, z którym zakończyli lekcję

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII WYCHODZĄCY Z KLASY NA PRZERWĘ LUB DO TOALETY ZAKŁADAJĄ MASECZKI OCHRONNE. (maseczki nie obowiązują podczas pobytu na dworze)

  1. uczniowie klas IV- VI czekają na lekcję wychowania fizycznego na boisku od Placu Kościuszki. W przypadku deszczowej pogody na parterze budynku III.
  2. uczniowie klas VII-VIII wychodzą wejściem od strony gimnazjum