Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów;

UWAGA!! Podczas nauczania stacjonarnego klas I-III druga zmiana wchodzi do budynku szkoły głównym wejściem od strony dziedzińca. Uczniowie klas I-III zostawiają kurtki w szatni przeznaczonej dla danej klasy.

-kl. I-III ( wejście „drewniane” od Placu Kościuszki)- zajęcia w budynku I,

– kl. IV ( wejście główne od placu Kościuszki) zajęcia w budynku III-I piętro,

-Kl. VI- VI ( wejście od Ogrodowej) zajęcia w budynku III- II piętro,

-kl. VII –wejście od strony ulicy Ogrodowej do budynku „gimnazjum”(wyjście awaryjne)

-kl.VIII –wejście od strony parku.

– Świetlica- wejście boczne świetlicy.

b) zajęcia edukacyjne odbywają się w przypisanych klasie sali lekcyjnej, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII oraz w klasach VII -VIII lekcji chemii,

c) przerwy śródlekcyjne w odrębnych częściach terenu należącego do szkoły:

w klasach I-III odbywają się pojedynczo dla każdej klasy- dziedziniec szkoły
( wg harmonogramu),

– dla uczniów kl. IV – przed wejściem głównym- dziedziniec – Plac Kościuszki,

– dla uczniów kl. V- VI boisko sportowe,

– dla uczniów kl. VII- dziedziniec przed budynkiem gimnazjum,

– dla uczniów kl. VIII- boisko od parku,

  • w przypadku pogody deszczowej uczniowie przebywają w klasach podczas przerw

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII WYCHODZĄCY Z KLASY NA PRZERWĘ LUB DO TOALETY ZAKŁADAJĄ MASECZKI OCHRONNE. (maseczki nie obowiązują podczas pobytu na dworze)

d) zasady korzystania z szatni:

-zgodnie z zaleceniami GIS, wykorzystany co drugi boks; użycie przed wejściem środka do dezynfekcji,

z szatni szkolnych korzystają uczniowie klas I-VI,

uczniowie klas VII-VIII korzystają z wieszaków umieszczonych w salach lekcyjnych ( budynek gimnazjum),

e) uczniowie klas IV- VI czekają na lekcję wychowania fizycznego na boisku od Placu Kościuszki. W przypadku deszczowej pogody na parterze budynku III.

f) uczniowie klas VII-VIII wychodzą wejściem od strony gimnazjum.