Odrębne wejścia/wyjścia do szkoły dla poszczególnych oddziałów

-kl. I-III ( wejście „drewniane” od placu Kościuszki)- zajęcia w budynku I,

– kl. IV ( wejście główne od placu Kościuszki) zajęcia w budynku III-I piętro,

-Kl. VI- VI ( wejście od Ogrodowej) zajęcia w budynku III- II piętro,

-kl. VII –wejście od strony ulicy Ogrodowej do budynku „gimnazjum”(wyjście awaryjne),

-kl.VIII –wejście od strony parku,

– Świetlica- wejście boczne świetlicy,

b) zajęcia edukacyjne odbywają się w przypisanych klasie sali lekcyjnej, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII oraz w klasach VII -VIII lekcji chemii,

c) przerwy śródlekcyjne w odrębnych częściach terenu należącego do szkoły:

w klasach I-III odbywają się pojedynczo dla każdej klasy- dziedziniec szkoły
( wg harmonogramu),

      – dla uczniów kl. IV – przed wejściem głównym- dziedziniec – plac Kościuszki,

      – dla uczniów kl. V- VI boisko sportowe,

      – dla uczniów kl. VII- dziedziniec przed budynkiem gimnazjum,

      – dla uczniów kl. VIII- boisko od parku,

  • w przypadku pogody deszczowej uczniowie podczas przerw przebywają w klasach 

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII WYCHODZĄCY Z KLASY NA PRZERWĘ LUB DO TOALETY ZAKŁADAJĄ MASECZKI OCHRONNE

(maseczki nie obowiązują podczas pobytu na dworze)

d) zasady korzystania z szatni:

    -zgodnie z zaleceniami GIS, wykorzystany co drugi boks; użycie przed wejściem środka do dezynfekcji,

    – z szatni szkolnych korzystają uczniowie klas I-VI,

  – uczniowie klas VII-VIII korzystają z wieszaków umieszczonych w salach lekcyjnych ( budynek gimnazjum),

e) uczniowie klas IV- VI czekają na lekcję wychowania fizycznego na boisku od placu Kościuszki. W przypadku deszczowej pogody na parterze budynku III,

f) uczniowie klas VII-VIII wychodzą wejściem od strony gimnazjum