ŚWIETLICA

1. Do świetlicy zapisani zostają uczniowie, których sytuacja jest ku temu niezbędna. (rodzice pracujący)

2. W razie potrzeby wynikającej z liczby uczniów przebywających w świetlicy, uruchomione zostaną inne sale dydaktyczne.

3. Do regulaminu świetlicy wprowadzono punkty dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa.

4. Zapewnione zostały płyny dezynfekujące dla dzieci do skorzystania pod nadzorem opiekuna.

5. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone co najmniej co godzinę, w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po dezynfekcji.

6. Do niezbędnego minimum zostaną ograniczone gry i zabawy kontaktowe.

7. Przedmioty niemożliwe do dezynfekcji zostały wyniesione lub zabezpieczone we właściwy sposób, dlatego zadbaj o wyposażenie dziecka w niezbędne przybory (nożyczki, papier kolorowy, papier ksero, kredki, pisaki, kleje itp.)