Pasowanie na uczniów

Pasowanie na uczniów

Od 14 października pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze w obecności pocztu sztandarowego pierwszacy złożyli ślubowanie. Chcą być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania przez dzieci Pani Dyrektor Romana Kaczmarek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły i zdały swój pierwszy egzamin. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na różne zagadki. Potem wychowawczynie wraz z rodzicami rozdali uczniom pierwsze dyplomy oraz kuferki edukacyjne. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę wzruszenia z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. To była wyjątkowa uroczystość. Tekst: Kinga Adaszak