IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

RODZAJ ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

MIEJSCE  PROWADZENIA ZAJĘĆ

Katarzyna Marcinkowska

IV a

Zajęcia doraźne z języka polskiego

czwartek

12.40-13.25

sala 3 III

Grzegorz Baran

IV b

Zajęcia doraźne z języka polskiego

czwartek

12.40-13.25

sala 4 III

Elżbieta Bijacik-Knappe

IV c

Zajęcia doraźne z historii

poniedziałek

13.40-14.25

sala 6 III

Sylwia Melka-Kaska

IV d

Zajęcia doraźne z matematyki

poniedziałek

12:40-13:25

sala 5 III

Aldona Ratajczak

IV d

Zajęcia doraźne z języka polskiego

środa

12.40-13.25

sala 5 III

Elżbieta Bijacik-Knappe

IV d

Zajęcia doraźne z historii

poniedziałek

12.40-13.25

sala 6 III

Ewelina Kuczyńska

IV d

Zajęcia doraźne z przyrody (rozwijające)

środa

12.40-13.25

sala 9 III

Katarzyna Lewicz

V a

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

poniedziałek

12.40-13.25

sala 11 III

Katarzyna Marcinkowska

V a

Zajęcia doraźne z języka polskiego

środa

13.40-14.25

sala 3 III

Marta Michalak

V a

Zajęcia doraźne z matematyki

wtorek (co drugi tydzień)

12.40-13.25

sala 11 III

Ewelina Kuczyńska

V a

Zajęcia doraźne z biologii

czwartek

13.40-14.25

sala 9 III

Magdalena Warszowska – Ptak

V a

Zajęcia doraźne z historii

wtorek

12.40-13.25

sala 11 III

Beata Tomczak

V b

Zajęcia doraźne z języka polskiego

czwartek

16.30-17.15

online

Ewelina Kuczyńska

V b

Zajęcia doraźne z biologii

czwartek

12.40-14.25

sala 9 III

Radomska Barbara

V b

Zajęcia doraźne z matematyki

wtorek

13.40-13.25

sala 9 III

Łukasz Pabisiak

VI a

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

wtorek

13:30-14:15

sala 8 III

Radomska Barbara

VI a

Zajęcia doraźne z matematyki

poniedziałek

13.40-14.25

sala 8 III

Sylwia Melka-Kaska

VI b

Zajęcia doraźne z matematyki

czwartek

12:40-13:25

sala 10 III

Grzegorz Baran

VI c

Zajęcia doraźne z języka polskiego

środa

17.30-18.15

online

Barbara Radomska

VI d

Zajęcia doraźne z matematyki

wtorek

12.40-13.25

sala 12 III

Małgorzata Hertman

VII

Zajęcia doraźne z biologii (rozwijające)

czwartek

14.35-15.20

sala 11 II

Ewa Peltz

VII

Zajęcia doraźne z historii (rozwijające)

środa

14.30-15.15

sala 5 II

Sylwia Melka-Kaska

VII a

Zajęcia doraźne z matematyki

piątek

13:40-14:25

sala 2 II

Aldona Ratajczak

VII a

Zajęcia doraźne z języka polskiego

poniedziałek

18.00-18.45

online

Radomska Barbara

VII b

Zajęcia doraźne z matematyki (rozwijające)

środa

17.00-17.45

online

Aldona Ratajczak

VII c

Zajęcia doraźne z języka polskiego

poniedziałek

18.00-18.45

online

Grzegorz Baran

VII e

Zajęcia doraźne z języka polskiego

czwartek

19.00-19.45

online

Ewelina Kuczyńska

VIII

Zajęcia doraźne z genetyki (rozwijające)

poniedziałek

18.00-18.45

online

Beata Tomczak

VIII a

Zajęcia doraźne z języka polskiego (rozwijające)

środa

14.30-15.15

sala 11 II

Marta Michalak

VIII a

Przygotowanie do konkursu wojewódzkiego

Po ustaleniu z uczniami

 

online

Ewa Mądrecka-Gembalska

VIII a

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

środa

13.40-14.25

sala 7 II

Kamila Hypka-Garsztka

VIII a

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

środa

14.25-15.10

sala 10 II

Beata Tomczak

VIII a

Zajęcia doraźne z języka polskiego (wyrównawcze)

środa

13.40-14.25

sala 7 II

Łukasz Pabisiak

VIII b

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

piątek

13:40-14:25

sala 6 II

Marta Michalak

VIII b

Przygotowanie do konkursu wojewódzkiego

Po ustaleniu z uczniami

 

online

Sylwia Melka-Kaska

VIII c

Zajęcia doraźne z matematyki

wtorek

13:40-14:25

sala 11 II

Kamila Hypka-Garsztka

VIII c

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

środa

14.25-15.10

sala 10 II

Beata Tomczak

VIII c

Zajęcia doraźne z języka polskiego (rozwijające)

środa

14.30-15.15

sala 11 II

Beata Tomczak

VIII c

Zajęcia doraźne z języka polskiego (wyrównawcze)

poniedziałek

14.30-15.15

sala 11 II

Natalia Przybylska

III a

Zajęcia doraźne z matematyki

czwartek

11.40- 12.25

sala 3 I

Jolanta Nowacka

Ia

Zajęcia doraźne- I zmiana

wtorek/ piątek

11.40-12.25

sala 8 I

Jolanta Nowacka

Ia

Zajęcia doraźne- II zmiana

czwartek/

piątek

9.50-10.35

10.45-11.30

sala 8 I