Przegląd Chórów Szkolnych “Śpiewająca Polska”

Przegląd Chórów Szkolnych “Śpiewająca Polska”

W  piątek, dnia 17 listopada,  nasz chór  pod kierunkiem Przemysława Paterki wystąpił w Przeglądzie Chórów Szkolnych “Śpiewająca Polska”.

W koncercie tym wzięły udział chóry szkolne z Południowej Wielkopolski.

Cór zaprezentował dwie pieśni patriotyczne w opracowaniu dwugłosowym: “Biały krzyż” i “Przybyli ułani”.

tekst i zdjęcia: P. Paterka