Przewodnicząca

p. Małgorzata Grzechowiak

Zastępca

p. Natalia Wojtaszek

Skarbnik

p. Monika Grobelna

Sekretarz

p. Krystyna Gądziak