Przewodnicząca: p. Małgorzata Grzechowiak

Zastępca: p. Natalia Wojtaszek

Skarbnik: p. Monika Grobelna

Sekretarz: p. Krystyna Gądziak