Samorząd Uczniowski 2020/2021

Opiekun: mgr Szymon Adamski

Maciej Marcinkowski VIIIa

Julia Bąba VIId

Jan Gulczyński VIb

Bartosz Sobala VId

Nadia Załustowicz VIIIb