Samorząd uczniowski 2021/2022

Julia Bąba                        kl. VIII d           – przewodnicząca

Maria Chrzanowska      kl. VIII a           – zastępca przewodniczącej

Julia Konieczna              kl. VII a            – skarbnik

Nina Przybył                   kl. VII c            – sekretarz

opiekun samorządu: mgr Szymon Adamski