Skąd? Dlaczego? Po co?

Skąd? Dlaczego? Po co?

W naszej szkole zaspakajamy dziecięcą ciekawość przyrodniczą  podczas wyjątkowych zajęć innowacyjnych ,,Skąd? Dlaczego? Po co?’’.

Na zajęciach innowacyjnych dzieci z klas II i III  mają możliwość szukania, badania, eksperymentowania, obserwowania otaczającego nas świata .  Podczas zajęć Mali Przyrodnicy poznali sprzęt laboratoryjny, eksperymentując badali właściwości wody, bawili się substancjami przygotowując kolorowe mieszaniny. Nie zabrakło także jesiennych zabaw pod hasłem Liście, owoce, zapachowe moce, Jakie smaki mają jesienne przysmaki? Podczas tych zajęć uczniowie  badali różnymi zmysłami owoce, degustowali, przygotowywali soki owocowe.

Piękna, jesienna pogoda była okazją do wyjścia w teren. Mali badacze brali  udział w zajęciach terenowych w parku podczas, których dowiedzieli się dlaczego liście zmieniają swój kolor? dlaczego drzewa gubią liście? W trakcie spaceru uczniowie rozpoznawali podstawowe gatunki drzew i krzewów, zbierali liście do wykonania KLASOWEGO ZIELNIKA.

Tylko dzięki takim różnorodnym  działaniom uczniowie Pleszewskiej Dwójki mają szansę w pełni poznać otaczający nas świat.

Galeria zdjęć Małych Przyrodników  klas III

tekst i zdjęcia: E. Kuczyńska