STOŁÓWKA

Przy organizacji żywienia ściśle zostają przestrzegane warunki higieniczne wymagane przepisami prawa oraz szczególne warunki ostrożności osób korzystających z żywienia.

Pracownicy kuchni pracują na stanowiskach oddalonych od siebie o 1,5 m, a jeśli to niemożliwe stosują wszelkie środki ochrony osobistej.

Całe wyposażenie kuchenne jest utrzymane w wysokiej higienie.

Korzystanie z posiłków odbywa się ściśle według zaleceń tzn. uczniowie zajmują miejsca wcześniej wyznaczone, spożywając je w najbliższym otoczeniu rówieśników
z klasy.

Wyznaczone zostają trzy dodatkowe przerwy obiadowe w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach.

Prognozowany harmonogram przerw obiadowych w nowym roku szkolnym 2020/2021

ZSP nr 2 w Pleszewie( może ulec zmianie w zależności od realnej sytuacji)

I przerwa godz. 11:00

ok 62 osoby (+ MGOPS ok 10 os.) – klasy:

I a – ok 10 os.

I b – ok. 10 os.

II a – ok. 14 os.

II b – ok. 12 os.

II c – ok 16 os.

II przerwa godz. 11:30

Ok. 69 osób (+MGOPS ok. 7 os. ) – klasy:

III a – ok. 4 os.

III b – ok. 17 os.

III c – ok. 7 os.

IV a – ok. 14 os.

IV b – ok. 3 os.

IV c – ok. 11 os.

IV d – ok. 13 os.

III przerwa godz. 12:25

Ok. 64 osoby (+ ok. 10 os. MGOPS) – klasy:

V a – ok. 5 os.

V b – ok. 7 os.

VI a – ok. 12 os.

VI b – ok. 8 os.

VI c – ok. 8 os.

VI d – ok. 11 os.

VII e – ok. 13 os.

IV przerwa godz. 13:25

Ok. 60 osób (+ok 15 os. MGOPS) – klasy:

VII a – ok. 5 os.

VII b – ok. 8 os.

VII c – ok 6 os.

VII d – ok 6 os.

VIII a – ok 15 os.

VIII b – ok. 8 os.

VIII c – ok. 12 os.

Osoby spoza szkoły korzystają z obiadów na wynos nie wchodzą na teren szkoły- wydawanie obiadów przez okienko.

Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu w zmywarkach i wyparzarkach.

Dania i sztućce wydawane są przez osobę wyznaczoną.

Wyposażenie jadalni jest myte i dezynfekowane po każdorazowym skorzystaniu.

Osoby korzystające z obiadów „na wynos”, proszone są o zaopatrzenie się w pojemniki i ewentualną torbę, możliwych do zdezynfekowania. (np. tworzywo sztuczne wielorazowego użytku).

10.Herbaty do śniadań – w klasach.