Stołówka szkolna- zasady w czasach pandemii

1. Przy organizacji żywienia ściśle zostają przestrzegane warunki higieniczne wymagane przepisami prawa oraz szczególne warunki ostrożności osób korzystających z żywienia.

2. Pracownicy kuchni pracują na stanowiskach oddalonych od siebie o 1,5 m, a jeśli to niemożliwe stosują wszelkie środki ochrony osobistej.

3. Całe wyposażenie kuchenne jest utrzymane w wysokiej higienie.

4. Korzystanie z posiłków odbywa się ściśle według zaleceń tzn. uczniowie zajmują miejsca wcześniej wyznaczone, spożywając je w najbliższym otoczeniu rówieśników
z klasy.

5. Wyznaczone zostają trzy dodatkowe przerwy obiadowe w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach.

6. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu w zmywarkach i wyparzarkach.

7. Dania i sztućce wydawane są przez osobę wyznaczoną.

8. Wyposażenie jadalni jest myte i dezynfekowane po każdorazowym skorzystaniu.

9. Osoby korzystające z obiadów „na wynos”, proszone są o zaopatrzenie się w pojemniki i ewentualną torbę, możliwych do zdezynfekowania. (np. tworzywo sztuczne wielorazowego użytku).