WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

 1. Organ prowadzący szkołę: Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

  62 7428300; 62 7428 311

 2. Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu- dyrektor Violetta Słupianek

  62 7232 033; 784 919 679

 3. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pleszewie

  (62) 50-81-330;

  telefon alarmowy (całodobowy):

  694-534-040 lub 570-590-620

 4. Służby medyczne

  999 lub 112