Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

Pod takim hasłem odbył się festyn ekologiczny w Gołuchowie,w którym uczestniczyli uczniowie klas IV pod opieką wychowawców klas oraz Pani A. Marciniak i  Pana P. Paterki.

Uczniowie  brali udział w plenerowej, otwartej imprezie  o charakterze cyklicznym. Podczas festynu przeprowadzane były zabawy i konkursy. Młodzi aktorzy zaprezentowali  spektakle ekologiczne. Odbyły  się pokazy rzemiosła związanego z lasem: otrzymywania dziegciu, pracy pilarzy, rzeźby w drewnie, a także warsztaty papieru czerpanego. Podczas festynu nie zabrakło również  wizyty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, gdzie żyją żubry, koniki polskie, dziki i daniele oraz zwiedzania Muzeum Leśnictwa.

tekst: E. Kuczyńska

zdjęcia: B.Półtoraczyk-Cendrowska