WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS GIMNAZJUM

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 Uwaga! Podręczniki wypożyczane będą w szkole we wrześniu 2017 🙂

kl. II 

 • język polski: “Myśli i słowa”. Literatura-kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego gimnazjum, klasa 2,  Ewa Nowak, Joanna Gaweł , WSiP, Numer dopuszczenia 738/2/2016
 • język angielski: “Live Beat 3”. Podręcznik wieloletni i ćwiczenia, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, Bartosz Michałowski, Pearson, Numer dopuszczenia 731/3/2015
 • język niemiecki: “Magnet 2”, Giorgio Motta , LektorKlett, Numer dopuszczenia 98/2/2010/2015
 • historia:  “Śladami przeszłości” , klasa II gimnazjum, Stanisław Roszak, Nowa Era, Numer dopuszczenia 60/2/2010
 • biologia: „Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum” , Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Nowa Era, Numer dopuszczenia  58/2/2009/2015
 • geografia:  “Świat bez tajemnic klasa II” , Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska. Nowa Era, Numer dopuszczenia 144/2/2009
 • fizyka:  “Świat fizyki” podręcznik dla uczniów gimnazjum cz. 2, Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska, WSiP, Numer dopuszczenia 11/2/2010/2016
 • chemia: “Chemia Nowej Ery” podręcznik dla gimnazjum cz. 2, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era, Numer dopuszczenia 49/2/2009/2015
 • matematyka: “Matematyka 2”. Podręcznik do klasy 2 gimnazjum,  Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, GWO, Numer dopuszczenia 168/2/2015/z1
 • WOS: Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum, Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba, WSiP, 229/1,2/2015/z1
 • informatyka: “Informatyka część 2. Podręcznika dla gimnazjum, Marek Kołodziej, OPERON, Numer dopuszczenia 91/2/2010
 • zajęcia techniczne:  brak podręcznika dopuszczonego przez MEN
 • religia – nauczyciel zrezygnował z podręcznika

kl. III 

 • język polski: “Myśli i słowa”. Literatura-kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 3, Ewa Nowak, Joanna Gaweł, WSiP, Numer dopuszczenia 738/3/2017
 • język angielski:  “Repetytorium Gimnazjalisty”. Podręcznik do języka angielskiego, Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela, Macmillan, Numer dopuszczenia 759/2015
 • język niemiecki: Magnet 3 podręcznik + ćwiczenia, Giorgio Motta, LektorKlett, nr dopuszczenia 98/3/2010/2015
 • historia:  “Śladami przeszłości 3”. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum, Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Nowa Era, Numer dopuszczenia 60/3/2011
 • WOS : Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum, Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba, WSiP, 229/1,2/2015/z1
 • matematyka: “Matematyka 3:.Podręcznik dla kl. 3 gimnazjum, Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, GWO, Numer dopuszczenia 168/3/2016/z1
 • biologia: “Puls życia 3”.  Podręcznik, Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Nowa Era, Numer dopuszczenia 58/3/2010/2016
 • geografia: “Świat bez tajemnic”. Podręcznik do geografii dla gimnazjum. klasa III,  Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska, Nowa Era,  Numer dopuszczenia 144/3/2010
 • fizyka: “Świat fizyki”. Podręcznik. Gimnazjum. Część 3, Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska, WSiP, Numer dopuszczenia 11/3/2010/2017
 • chemia:  “Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era, Numer dopuszczenia 49/3/2010/2015
 • plastyka: “Sztuka tworzenia”, Natalia Mrozkowiak, Nowa Era, Numer dopuszczenia 725/2014
 • zajęcia artystycznebrak podręcznika dopuszczonego przez MEN
 • zajęcia techniczne:  brak podręcznika dopuszczonego przez MEN
 • muzyka: nauczyciel zrezygnował z podręcznika
 • religia: nauczyciel zrezygnował z podręcznika